Konsesjonsøknad

Konsesjonssøknaden er den formelle søknaden om konsesjon for å bygge vindkraftverket. Søknaden inneholder også konsekvensutredningene som er utarbeidet for en rekke fagområder, som miljø og biologisk mangfold, nettstudier, støy, turisme og andre viktige sider.

Les konsesjonssøknaden for Lillesand Vindpark på NVEs sider her.