Om prosjektet

E18 Vindpark er nå skrinlagt i den opprinnelige formen. Prosjektet er nå konsesjonnsøkt som et mindre prosjekt, ved navn Lillesand Vindpark.

Du kan lese mer om prosjektet på NVEs sider her.