Eiere og selskapsinformasjon

Havgul Clean Energy AS eier E18 Vindpark, som er eier av Lillesand Vindpark. Havgul clean energy er igjen eid av en rekke private samt et statlig selskaper. Flere av disse er direkte knyttet til initiativtagerne og de ansatte i selskapet.

I tillegg er Havgul CE eid av et svensk/amerikansk investeringsfond, Sustainable Technology Fund. Bak fondet står blant annet det tredje og sjette AP fondene i Sverige (AP fondene er ulike pensjonsfond i Sverige som har eksistert siden 1960-tallet).

I november 2010 kom det norske statlige investeringsfondet Investinor AS også inn på eiersiden.

Eierne er som følger:

  • Vale & Dirdal AS
  • Nova Invest AS
  • Valerius & Reed Invest AS
  • Econet AS
  • Sustainable TechnologiesFund I
  • Sustainable Technologies Fund I KB
  • Per Aniansson
  • Investinor AS