english

Nyheter

Ingen forhandlinger med grunneiere på E18 Vindpark

Grunneierene i planområdet for E18 Vindpark i Lillesand og Grimstad kommuner har ikke vært interessert i å gå inn i forhandlinger om en bruksavtale for E18 Vindpark i de aktuelle planområdene i de to kommunene. Bakgrunnen er at et stort flertall av grunneierne ikke ønsker vindkraft i sine områder, og derfor ikke er interessert i en avtale uansett form og innhold.

«Vi må ta dette til etterretning,» sierk prosjektleder Kalle Hesstvedt. «Vi kan ikke omsøke en vindpark hvor et stort flertall av grunneierne ikke ønsker å inngå en avtale. Nå må vi vurdere veien videre, og om det er grunnlag for en endring som gjør et prosjekt mulig.»

By | | 2011-11-12 | |Nyheter|Kommentarer av

Meldingen om E18 Vindpark

Meldingen om E18 Vindpark, beliggende i Grimstad og Lillesand kommune, kommer til høring i de to kommunene 24. (Grimstad) og 25. (Lillesand) august. Det vil bli avholdt møter i kommunestyret på formiddagen, og et åpent folkemøte om kvelden. Hensikten med møtene er å informere om prosessen, om prosjektet samt be om innspill til det foreslåtte KU programmet. Høringsuttalelsene vil legge grunnlaget for KU programmet som NVE vil utarbeide.

Tid og sted:

Kommunestyresalen i Grimstad rådhus, onsdag 24. august kl 19.
Bystyresalen i Lillesand rådhus, torsdag 25. august kl 19.

Velkommen!

By | | 2011-08-24 | |Nyheter|Kommentarer av