Meldingen om E18 Vindpark, beliggende i Grimstad og Lillesand kommune, kommer til høring i de to kommunene 24. (Grimstad) og 25. (Lillesand) august. Det vil bli avholdt møter i kommunestyret på formiddagen, og et åpent folkemøte om kvelden. Hensikten med møtene er å informere om prosessen, om prosjektet samt be om innspill til det foreslåtte KU programmet. Høringsuttalelsene vil legge grunnlaget for KU programmet som NVE vil utarbeide.

Tid og sted:

Kommunestyresalen i Grimstad rådhus, onsdag 24. august kl 19.
Bystyresalen i Lillesand rådhus, torsdag 25. august kl 19.

Velkommen!